Годишни Финансови Отчети 2010г.

ДЗЗД "ТОНИ - 99" , ЕИК 103604680

Седалище и адрес на управление: гр.Варна,ул.Отец Паисий 48,ет.8,ап.50,

Основна дейност: търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадлежности.

Управител: Диана Илиева Стоянова

Съставител на ГФО: Росица Василева Георгиева.

Изтегляне Отчет

 

Сдружение "Спортен клуб Ем Ви Джей спорт" ЕИК 175847327

Седалище и адрес на управление: гр.София,жк.Дървеница,бл.49 ,вх.Б , ап.35

Основна дейност: Дейност на други организации с нестопанска цел некласифицирани другаде

Управител: Валентина Валентинова Недева

Съставител на ГФО: Росица Василева Георгиева.

Изтегляне Отчет