Годишни Финансови Отчети 2012г.

ДЗЗД "ТОНИ - 99" , ЕИК 103604680

Седалище и адрес на управление: гр.Варна,ул.Отец Паисий 48,ет.8,ап.50,

Основна дейност: търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадлежности.

Управител: Диана Илиева Стоянова

Съставител на ГФО: Росица Василева Георгиева.

Изтегляне Отчет