Наказателно Право
  • Оказване на правна помощ и защита при повдигане на обвинение за извършване на престъпление общ характер в досъдебни и съдебни производства;
  • Защита и процесуално представителство по наказателни дела от частен характер;
  • Защита на правата и законните интереси при налагане на мярка за неотклонение;
  • Процесуално представителство като повереник на пострадали от престъпления, в качеството им на граждански ищци и частни обвинители в наказателния процес;
  • Предявяване на граждански искове за парични обезщетения за претърпените имуществени или неимуществени вреди от пострадали от престъпленията лица в наказателния процес;
  • Консултации и представителство, включително и процесуално представителство на пострадали при пътно-транспортни произшествия; консултиране, съдействие и представителство при предявяване на претенции пред застрахователни дружества по изплащане на парични обезщетения за причинени имуществени и неимуществени вреди, включително събиране на присъдените обезщетения по принудителен ред;
  • Споразумения за приключване на наказателни дела