Данъчна защита

Предлагаме следните услуги:

  • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
  • Провеждане на необходимите действия с органи на данъчната администрация във връзка с проверки - общи, тематични и насрещни
  • Представителство и защита пред органите на НАП и НОИ