ТРЗ и личен състав

Предлагаме следните услуги:

  • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори
  • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки
  • Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски
  • Изготвяна на платежните документи за разплащания към бюджета
  • Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ
  • Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж