Цени

Посочените тук цени са примерни на база стандартен пакет услуги, предлагани с договор за Абонаментно счетоводно обслужване. Месечната такса се формира най-общо според правната форма, вида дейност, броя на обработените документи, ниво на аналитична отчетност, броя на персонала, ползваните допълнителни и административни услуги.В зависимост от конкретните нужди и възможности  на клиента, цената може да варира и всеки отделен случай се договаря индивидуално, при спазване баланса на взаимните търговски интереси.

Цени за физически лица - свободни професии, наемодатели

 • Обработка на осигуровки и платежни документи , подаване на информация в НАП и НОИ за едно самоосигуряващо се лице - 15 лв. месечно възнаграждение
 • Изготвяне на годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ - от 10 до 30 лв., в зависимост от броя на приложенията

За регистрираните по ЗДДС:

 • Изготвяне на месечни Справки-декларации по ЗДДС и подаването им по електронен път, в зависимост от броя на документите:

  Брой документи

  Месечно възнаграждение

  До 20 документа

  80 лв.

  От 20 до 50 документа

  120 лв.

  От 50 до 100 документа

  150 лв.

  Над 100 документа

  по договаряне

Цени за ЕТ и юридически лица

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС

Фирми, регистрирани по ЗДДС

Брой документи на месец

Месечно възнаграждение

Брой документи на месец

Месечно възнаграждение

до 20 док. месечно

100 лв.

до 20 док. месечно

200 лв.

от 21 до 40 док. месечно

120 лв.

от 21 до 40 док. месечно

240 лв.

от 41 до 80 док. месечно

140 лв.

от 41 до 80 док. месечно

260 лв.

от 81 до 120 док. месечно

160 лв.

от 81 до 120 док. месечно

300 лв.

над 121 док. месечно

по договаряне

над 121 док.месечно

по договаряне

Важно: Тези цени включват ТРЗ и ЛС обслужване на фирми с до 5 души персонал. За над 5 осигурени лица се припавя допълнителна такса по договаряне.

Регистрацията по ЗДДС е безплатна.Таксата е валидна за клиенти ,сключили договор за абонаментно счетоводно обслужване.

Допълнителни такси: Годишно счетоводно и данъчно приключване, съставяне и подаване на годишна данъчна декларация, съставяне на Годишен финансов отчет - ½  едномесечно възнаграждение.

Ако искате да получите своята индивидуална оферта за счетоводно обслужване, като се отчетат всички особености на Вашия бизнес и специфични изисквания, моля изпратете запитване от формата за обратна връзка на нашия сайт или уговорете среща - на място в нашия офис.

ЕДНОКРАТНИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ за клиенти без абонамент

 • Годишно счетоводно и данъчно приключване, съставяне на годишен отчет

  Вид клиент

  Цена на годишно приключване

  Подаване на декларации и други услуги

  Фирми с до 50 документа годишно

  200 лв.

  20 лв.

  Фирми с от 50 до 100 документа годишно

  250 лв.

  20 лв.

  Фирми с над 100 документа годишно

  по договаряне

  20 лв.

 • Годишно приключване на фирми без дейност през годината

  Съставяне на нулева данъчна декларация, подготовка на уведомление до НСИ за неосъществяване на стопанска дейност, комплект справки "Годишен отчет за дейността" за представяне пред Търговски регистър - 50 лв.

 • Обявяване на годишни финансови отчети в Търговския регистър към Агенция по вписвания

  Подготовка на Заявление за вписване Г1 с всички съпътстващи документи - 30,00 лв.
  Сканиране на всички документи за подаване по електронен път - 10,00 лв.

 • Публикуване на годишни финансови отчети в интернет

  Подготовка (сканиране) и публикуване на годишни финансови отчети на сайта на АРН Консулт ООД - 20,00 лв.
  (Цената е за тригодишния период, през който трябва да осигурите достъп до отчетите)

Забележка

 • "Документ" е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопански последици, това може да е фактура, банково извлечение, приходен или разходен касов ордер или друг документ.
 • "Персонал" е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване.
 • Всички цени са в български левове без включен данък върху добавената стойност (ДДС). При необходимост, можете да сключите договор за счетоводно обслужване със самостоятелен счетоводител упражняващ свободна професия , който не е регистрирано по ЗДДС лице.